Factureren en administreren

Facturatie en factuurvereisten

Een factuur maken in excel is niet meer nodig, Finzap heeft namelijk zelf een factuurtemplate.Deze kan naar eigen wensen en eisen worden aangepast. Ook goed om te weten: het Finzapsjabloon voldoet aan de wettelijke factuureisen, waardoor de gemaakte facturen rechtsgeldig zijn. 

Facturatie

Facturaties, administraties en het bijhouden van een boekhouding gaan gepaard met gegevens. Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn: